De kunst van een goed gesprek tussen wetenschappers en samenleving

Keynote-lezing door Noelle Aarts

Het initiatief Science in Transition van de KNAW stelt dat een dialoog tussen wetenschap en samenleving van groot belang is als de wetenschap een serieuze positie wil behouden in de samenleving.

Maar wat is een dialoog eigenlijk? Wat onderscheidt een dialoog van een discussie of een debat? Wanneer verdient een gesprek het om een dialoog te worden genoemd? Waarom vinden wetenschappers het zo ingewikkeld om een dialoog te voeren met de samenleving? Hoe zit het met het vertrouwen in de wetenschap, maar ook: in hoeverre vertrouwen wetenschappers burgers die een ander perspectief hebben op de zaak? Deze vragen vormen de bouwstenen voor een betoog waarin keynote-spreker Noelle Aarts toewerkt naar een richtlijn voor een ware dialoog.

Noelle Aarts werkt als hoogleraar Socio-Ecologische Interacties bij het Institute for Science in Society (ISiS) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij doet onderzoek naar strategische communicatie, met een accent op de betekenis van gesprekken en verhalen in processen van verandering en innovatie.

Aarts is gespecialiseerd in de analyse van gesprekken tussen andersdenkenden, waaronder overheden en burgers, en experts en ‘leken’. Ze publiceert onder meer over communicatie in relatie tot innovatie en verandering, strategieën die mensen gebruiken om geloofwaardigheid te creëren, omgang met dilemma’s, en over de kunst van het voeren van een effectieve dialoog over complexe en controversiële life science onderwerpen.

 

Terug naar programma

 

 
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren