Impressie van sessie 02

 

In youngsters we trust: wetenschap en techniek maken vóór, maar ook dóór jongeren

Door Nellie Konijnendijk (voorzitter), Anne van de Ven, Deepak Mehta en Pieter Tijtgat

Hoe zijn jongeren (12 – 18 jr) te interesseren in wetenschap en techniek? Vooral de meiden prikkelen om een beroep of studiekeuze te overwegen in de technische hoek is nog een hele uitdaging. Daarmee worstelden de drie sprekers van deze sessie. Alle drie besloten ze; als we communiceren voor jongeren, dan is die communicatie ook mede door jongeren.


NEMO Science Museum

Anne van de Ven is werkzaam bij NEMO Science Museum. In het Hypatia project werden jongeren als serieuze gesprekspartner betrokken bij het opzetten van de campagne ‘Expect Everything’. Ze vroegen de jongeren om feedback (‘we kregen nogal veel commentaar’) en besloten om de jongeren ook deels zelf de vrije hand te geven in het creëren van content, zoals het schrijven van blogs en meedenken over video’s. Het leverde veel inzichten op, maar ook nieuwe vragen: voer je zelf de regie over de content of laat je de jongeren helemaal vrij? Hoe bereik je de doelgroep via social media? En hoe onderhoud je het contact met de groep jongeren die mee hebben gewerkt?

Vraag aan de zaal: hoe bereik je jongeren om mee te denken?
Hoewel discussie uitbleef, kwamen er wel enkele antwoorden van de deelnemers: via een studentenraad, studieverengingen, via hun docenten, geef ze een vergoeding voor hun werk, maak er een wedstrijd van, via buurthuizen, Youtubers, ouders en sportverenigingen.

Download de presentatie van Anne van de Ven
 


Amper Slim

Pieter Tijtgat, verbonden aan onderwijsinstelling Odisee in Vlaanderen, lanceerde recent project Amper Slim. Amper Slim wil alle jongeren in Vlaanderen interesseren in een toekomst in de wetenschap en techniek. Tijtgat werkt hiervoor samen met STEM experts, communicatie experts en jongeren zelf. Het lijkt erop dat video’s die nu online staan óf heel braaf en informatief zijn óf juist hip en cool, maar vooral gericht op de blanke middenklasse. Het was een zware dobber om een harde kern bij elkaar te krijgen, maar uiteindelijk heeft Amper Slim 10 jongeren bij elkaar gebracht die helpen in de content.

Wat Tijtgat onder meer leerde van de jongeren was dat:

  • Jongeren foto’s en video’s aantrekkelijker vinden dan geschreven artikelen
  • Afhaken door schoolsheid (met name wiskunde doet schools aan)
  • Video’s zijn een goede manier om ze te interesseren, zolang deze maar niet te langdradig zijn
  • Het beste rolmodel is jong, niet veel ouder dan de doelgroep zelf

Download de presentatie van Pieter Tijtgat


Technopolis

Deepak Mehta werkt bij het Vlaamse science center Technopolis. Uitdaging van Technopolis was om een bredere doelgroep te bereiken ’we bereiken nu de mensen die al geïnteresseerd zijn’, aldus Deepak. Om juist de jonge mensen te bereiken die niet van nature een interesse hebben in techniek werd een nieuwe aanpak ingezet. In plaats van techniek als doel werd het ingezet als middel. Bijvoorbeeld; in plaats van een workshop ‘3D printen’, werd de focus gelegd op ‘fashion maken’ waarbij de 3D printer een tool kan zijn.

Oude mannenpraat of een taal door een communicatiebureau, daar prikken ze zo doorheen, ’dus er zijn geen betere experts om jongeren te bereiken dan de jongeren zelf’. Bij het werven van een jongerenraad reageerden in eerste instantie vooral jongens. Na feedback van ouders van jonge meiden werd de communicatie omgegooid: ’een poster met tekst ‘Help Technopolis!’ is te weinig specifiek voor meiden. Zij willen weten wat we zoeken, welke verwachtingen we van ze hebben.’

Zijn tips aan de zaal

  • Begin met een klein evenement voor co-creatie. Organiseer bijvoorbeeld een TEDxYouth met een school
  • Begin met een kleine exhibit voor co-creatie. Je moet ook intern de organisatie meekrijgen. Door resultaten te laten zien, wordt duidelijker hoe gunstig co-creatie kan zijn en wat het oplevert.
  • Betrek de jongeren van begin tot eind, laat ze niet af en toe kort opdraven, maak hen mede-eigenaar van het proces.

Vraag aan de zaal: Wat doe jij al om een online jongeren community te creëren?
De meeste deelnemers gaven aan ‘nog niks te doen’. Daarnaast reageerden mensen met: ervaringsdeskundigen aan het woord laten via 'traditionele' sociale media, de community-webpagina’s laten beheren en (inhoudelijk) invullen door de jongeren zelf en ‘inbreken’ op kanalen waar de jongeren zich nu al op begeven.

Op de vraag Wat voor input van jongeren vraag jij? gaf 35% aan dat ze de jongeren inzetten voor evaluatie. 24% van de deelnemers vraagt jongeren voor advies en 16% vraagt input voor co-creatie. Slechts 5% gaf aan de jongeren daadwerkelijk voor co-creatie in te zetten.

Download de presentatie van Deepak Mehta

Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 - Impressie 05 - Impressie 06 - Impressie 08 - 
Impressie 09 - Impressie 10

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren