Impressie van sessie 10

 

Wikipedia, wetenschap en betrouwbaarheid

Door Sandra Rientjes, Gerald Wildenbeest, Jos Damen, Michelle Boon, Andra Waagmeester en Marike van Roon

Sandra Rientjes, directeur van Wikimedia Nederland, opent deze sessie. Vandaag staat de volgende vraag centraal: Is Wikipedia een betrouwbare bron?

Uit onderzoek blijkt dat met name Britten een heel groot vertrouwen hebben in Wikipedia ten opzichte van ‘gewone’ nieuwsberichten. Rientjes zelf denkt dat dat vertrouwen terecht is, in ieder geval voor wat betreft de grote encyclopedische artikelen. Bij kleinere items bestaat een iets groter risico dat de informatie niet klopt, maar er is een groot controlesysteem. Het team van Wikipedianen controleert in ieder geval alle nieuwe artikelen, en bij twijfel over bepaalde content voert men discussie binnen de Wikipedia-community. Alle discussie is openbaar in te zien via het tabblad ‘overleg’ dat bij ieder artikel te vinden is. Bovendien is één van de vereisten voor nieuwe artikelen dat er bronnen worden opgevoerd. Zijn die afwezig, dan wordt het artikel verwijderd.

Medewerker van Wikimedia Nederland Michelle Boon geeft een praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat Wikipedia betrouwbare informatie levert. Toen de ebola-epidemie in West-Afrika op zijn hoogtepunt was, bestonden er onder de lokale stammen in Afrika nog veel misverstanden over de ziekte. Informatie van de overheid bereikte de stammen niet, omdat men veelal de overheid wantrouwt. Wel bleken lokale stammen veel informatie te halen van Wikipedia. Er is toen een project opgezet waarbij informatie over het ebolavirus in 110 lokale talen werd vertaald.

Zet je collectie online
Marike van Roon is hoofdconservator Bijzondere Collecties van de UvA en zit in de bestuursraad van Wikimedia Nederland. Ze vertelt hoe gerenommeerde instellingen als het Tropenmuseum, het Rijksmuseum, de Koninklijke Bibliotheek en de UvA honderden afbeeldingen hebben geleverd aan Wikipedia. Deze afbeeldingen zijn vrij door iedereen te gebruiken, wat als voordeel heeft dat gebruikers kunststukken in de juiste kleurstellingen op hun websites plaatsen en dat de afbeeldingen ook nog eens massaal worden verrijkt door de gebruikers. Ook andere instellingen kunnen hun bronnen beschikbaar stellen. Daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld een Wikipedian-in-residence aanstellen: iemand uit de Wikipedia-community die precies weet waaraan content moet voldoen.

Hoe belangrijk het is dat ook universiteiten hun materiaal beschikbaar stellen, benadrukt Jos Damen, hoofd Bibliotheek & ICT van de Universiteit Leiden. Behalve de eerder genoemde instellingen stellen ook het Nationaal Archief, Naturalis, het Tropenmuseum, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed fotomateriaal beschikbaar via Wikipedia.

Kwaliteit en updates
Gerard Wildenbeest werkt voor de Bibliotheek van de Saxion Hogescholen en is tevens Wikipediaan. Hij vertelt over de website wikirank.net: deze geeft voor elk Wikipedia-artikel een dashboard met statistische informatie over de populariteit en de kwaliteit, gerangschikt naar taal. Data scientist Andra Waagmeester sluit de sessie af met een verhaal over Wikidata, een gelinkte database waarin alle feiten die je op Wikipedia aantreft, terug te vinden zijn met bronvermelding. Via deze database kunnen Wikipedianen wereldwijd zien welke nieuwe informatie beschikbaar is. Bovendien zijn er bots ingesteld die de originele bronnen voortdurend checken met de updates van de artikelen. Ook dit draagt bij aan de betrouwbaarheid.

Vragen uit het publiek

Kun je een Wikipedia-pagina maken over jezelf?
Nee, dat is een van de regels van Wikipedia. Sowieso worden bewerkers die maar over één onderwerp schrijven uit het systeem verwijderd. Een onderzoeker kan dit overigens wel via Wikidata doen, maar hij moet altijd bronnen noemen.

Hoe kun je een pagina updaten?
Op de overlegpagina kun je doorgeven waar nieuwe informatie te vinden is.

Wie komt er in aanmerking voor een Wikipedia-pagina?
Iedereen die twee of drie keer wordt genoemd in een betrouwbare bron. Soms is er ook discussie onder Wikipedianen of iemand wel of niet moet worden opgenomen.

Heeft Wikipedia een verdienmodel?
Nee, de enige inkomstenbron is via banners op de website met een oproep voor donaties.

Hoort Wikikids bij Wikipedia?
Nee, ook Reliwiki en WikiLeaks niet. Het staat mensen vrij de naam Wiki te gebruiken.

Download de presentatie Wikipedia, wetenschap en betrouwbaarheid

Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 - Impressie 05 - Impressie 06 - Impressie 08 - 
Impressie 09 - Impressie 10

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren